Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Aktiviteter

Vel-Nytt

Nytt nummer av Vel-Nytt kommer i løpet av oktober.

Julegrantenning søndag 28.november kl 17

Første søndag i advent arrangerer velforeningen julegrantenning i Høybråtenparken. Det blir sang og musikk, mulighet for å kjøpe kaffe og gløgg. Er vi heldige kommer også nissen innom med godteposer til barna. Hjertelig velkommen!


"LENGE DET GIKK FØR HØYBRÅTEN FIKK . . ." er tilbake

Lenge det gikk
«Lenge det gikk før Høybråten fikk ... »
boka med historiske tilbakeblikk på Høybråten er nå trykket i sitt
3. opplag.

1.-opplaget på 1200 bøker ble nærmest revet bort.

Nå er også 2. opplag på 500 bøker utsolgt.

Vi har derfor trykket opp nye 500, så her gjelder det å være tidlig
ute for å sikre seg et eksemplar!

Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen
ved Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32
eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,- i tillegg.
Forhåndsbetaling kan sendes kontonr. 9005.05.85092 eller betaling
kan skje kontant ved henting av boka etter avtale med selger.


Terminliste for sesongen 2020 / 2021


Styremøter 2021:
24.03 – 14.04 - 05.05 - 15.06

Rusken:
Rusken 19.mai. Vi rydder i Høybråtenparken og rundt Velhuset.

Parkkveld:
Tirsdag 8. juni 2021 AVLYSES pga koronapandemien

Les mer...

Velhuset

Dåp - Konfirmasjon - Bryllup - en vanlig fest eller et møte.
Velhuset i Linjebakken kan leies til fest eller møter.

Det er plass til max 40 personer.

Kontakt Trude Erlandsen Rønning.
Tlf: 977 99 5 31 mellom kl. 16.00 og 21.00
E-post: truders@gmail.com

Les mer...