Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Aktiviteter

JulegrantenningJulegrantenning

Julegrantenning søndag 27.november kl 17:00

Vi ønsker deg og dine hjertelig velkommen til julegrantenning i Høybråten-parken søndag 27.nov kl 17:00. Høybråten skolekor synger nydelige julesanger. Prest Høybråten kirke gir oss noen gode ord for oss å ta med inn i adventstiden. Og ikke minst så kommer Høybråten skolekorps og blir med på å skape en magisk førjulsstemning for oss alle.
Er vi heldige kommer også nissen innom med poser til alle barna.

Vi gleder oss til å være sammen med dere alle denne første søndagen i advent. Velkommen!

Aktiviteter 2023

Juletrefest søndag 8.januar-23
Rusken onsdag 3.mai-23
Park-kveld tirsdag 13.juni-23
Julegrantenning søndag 3.des-23


Terminliste for sesongen 2022 / 2023Styremøter 2022:
26.01 – 15.02 - 08.03 - 22.03 - 26.04 - 24.05 - 30.08 - 27.09 - 25.10 - 29.11
Styremøter 2023:
24.01 – 28.02 - 28.03 - 25.04 - 23.05

Årsmøte 2023

Årsmøte onsdag 15.mars 2023 kl 19:00 på Velhuset.


"LENGE DET GIKK FØR HØYBRÅTEN FIKK . . ." er tilbake

Lenge det gikk
«Lenge det gikk før Høybråten fikk ... »
boka med historiske tilbakeblikk på Høybråten er nå trykket i sitt
3. opplag.

1.-opplaget på 1200 bøker ble nærmest revet bort.

Nå er også 2. opplag på 500 bøker utsolgt.

Vi har derfor trykket opp nye 500, så her gjelder det å være tidlig
ute for å sikre seg et eksemplar!

Boka kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Velforeningen
ved Dag Oskar Jensen, tlf. 98 20 33 32
eller e-post dagoskar@icloud.com
Prisen er kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
Ved postforsendelse kommer porto på kr. 100,- i tillegg.
Forhåndsbetaling kan sendes kontonr. 9005.05.85092 eller betaling
kan skje kontant ved henting av boka etter avtale med selger.


Høybråten stasjon 100 år oktober 2021


Høybråten stasjon 100 år

Da Høybråten stasjon fylte 100 år ble det feiret med pølsefest på stasjonen. Høybråten stasjon ble tatt i bruk 20. oktober 1921. Stasjonen ligger 154,6 meter over havet og tjente i tillegg som postekspedisjon fra 1928 til slutten av 1940-tallet. Stasjonen ligger langs Hovedbanen. Stasjonsbygningen står i dag som den var før, men er ubemannet og blir brukt som velhus av Høybråten velforening. Velforeningen startet å søke NSB om å få bruke stasjonsbygningen i 1988, og etter oppussing åpnet Høybråten velforening bygningen som velhus i oktober 1994.

Les mer...

Velhuset

Dåp - Konfirmasjon - Bryllup - en vanlig fest eller et møte.
Velhuset i Linjebakken kan leies til fest eller møter.

Det er plass til max 40 personer.

Kontakt Trude Erlandsen Rønning.
Tlf: 977 99 5 31 mellom kl. 16.00 og 21.00
E-post: truders@gmail.com

Les mer...