Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Bli medlem av velforeningen

Velforeningen ivaretar dine interesser som beboer på Høybråten.

Medlemskontingenten er kr. 350,- pr. år
Kontonummeret er 9005 05 85092

Meld deg inn i Høybråten Velforening nå!

Høybråten Velforening
Linjebakken 4
1087 Oslo