Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Årsmøtet i Høybråten Velforening 10.juni 2020

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling til årsmøtet
 • Valg av møteleder
 • Valg av møtereferent
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Innkomne forslag
 • Valg i følge vedtektene
 • AttachmentSize
  Referat fra Årsmøtet 2019 Høybråten Velforening 10.juni 2020_Signert.pdf987.19 KB
  Revidert årsoppgjør 2019_Høybråten velforening.pdf966.82 KB
  Budsjett 2020_Høybråten velforening.pdf282.56 KB
  Styrets årsberetning 2019_Høybråten velforening.pdf2.46 MB
  Valgkomiteens innstilling 2020 til Styret og Arrangementskomiteen i Høybråten velforening..pdf175.79 KB
  Vedlegg Årsmøte Høybråten Velforening 10.juni 2020.pdf101.54 KB