Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Årsmøte 2022 på Velhuset onsdag 15.mars kl 19:00

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av møtereferent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg i følge vedtektene

Regnskap 2022 inkl. årsberetning, budsjett 2023 og valgkomiteens innstilling kan lastes ned på
velforeningen sin hjemmeside, og er klart for nedlastning fra 1. mars.
Dokumentene deles også ut på årsmøtet for de fremmøtte.

Forslag/saker til årsmøtet må være innsendt til styret innen 1. mars til
e-post: velhuset@hoybratenvelforening.no

Det blir enkel servering.

AttachmentSize
Innkalling til Årsmøte Høybråten Velforening onsdag 15.mars 2023.pdf186.36 KB
Revidert Årsoppgjør 2022_Høybråten velforening.pdf836.66 KB
Styrets årsberetning for året 2022.pdf406.35 KB
Budsjett 2023.pdf317.61 KB