Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten støtte fra våre medlemmer.

Bli medlem i dag og støtt velforeningen!

Årsmøtet i Høybråten Velforening 5. mai 2021

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling til årsmøtet
 • Valg av møteleder
 • Valg av møtereferent
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Valg i følge vedtektene
 • AttachmentSize
  2020 Referat fra årsmøte Høybråten velforening_5.mai 2021.pdf660.43 KB
  Innkalling til 2020 Årsmøte Høybråten Velforening_5.mai 2021.pdf200.99 KB
  Styrets årsberetning for året 2020.pdf404.35 KB
  Revidert årsoppgjør 2020_Høybråten velforening.pdf867.09 KB
  Budsjett 2021_Høybråten velforening.pdf269.49 KB
  Valgkomiteens innstilling 2021 til Styret og Arrangementskomiteen i Høybråten velforening..pdf175.62 KB